AGM 2022

April 11, 2022 / Comments (0)

Blog

IL-LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI 2022

Din ser tinżamm il-Ġimgħa 6 ta’ Mejju 2022 fis-Sala tal-Gozo Association for the Deaf fil-5.00pm.

Il-Membri huma mħeġġa jattendu.

AĠENDA

– Qari u approvazzjoni tal-minuti tal-aħħar Laqgħa Annwali Ġenerali

– Affarijiet li jinqalgħu mill-minuti

– Qari u approvazzjoni tar-Rapport Amministrattiv

– Qari u approvazzjoni tar- Rapport Finanzjarju

– Emendi, mozzjonijiet, riżoluzzjonijiet u suġġerimenti

– Xoljiment tal-Kumitat

– Elezzjoni tal-Kumitat l-Ġdid

– Għeluq

Min jixtieq jagħmel emenda fl-istatut jew jagħti xi suġġeriment irid jibgħathom bil-miktub fl-indirizz taċ-Ċentru sa mhux aktar tard mil-Ġimgħa 29 t’April 2022.

Din is-sena ukoll ser tinżamm l-elezzjoni għal-ħatra ta’ kumitat ġdid. Kull min jixtieq jifforma parti minn dan il-kumitat irid jimla formola li tinkiseb mill-uffiċċju tagħna u jwassalha għand is-Segretarju Amministrattiv sa mhux aktar tard minn l-Erbgħa 20 t’April 2022 sa l-4.30pm.

THE ANNUAL GENERAL MEETING 2022

The AGM will be held on Friday 6th May 2022 at the premises of the G.A.D.. It will start at 5pm.

All members are encouraged to attend.

AGENDA

– Reading and Approval of the minutes of the last AGM

– Matters arising from the minutes

– Reading and Approval of the Administrative Report

– Reading and Approval of the Financial Report

– Amendments, motions, resolutions and suggestions

– Dissolution of the Committee

– Election of the new Committee

– Close

Those who would like to make any amendments to the statute or give suggestions, should do so in writing and send it to the G.A.D. by not later than Friday, 29th April 2022.

Since a new committee has to be elected we are issuing forms for the nominations of candidates. Those who are interested can pick up the nomination form from the G.A.D. premises during opening hours by not later than Wednesday, 20th April 2022.